การลงทุนระดับไฮเอนด์ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

การลงทุนระดับไฮเอนด์ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

นอกจากนี้ การยอมรับที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น IoT และการลงทุนระดับไฮเอนด์ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คาดว่าจะสร้างโอกาสในการเติบโตที่ร่ำรวยสำหรับตลาดโทรศัพท์ IP ของเวียดนามในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้การแปลงเป็นดิจิทัลในองค์กรขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

การลดราคาอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในองค์กร 

ตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ IP แบบโมเด็ม เนื่องจากช่วยให้องค์กรต่างๆ

สามารถดูแลเครือข่ายเดียวแทนที่จะดูแลเครือข่ายแยกต่างหากสำหรับโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น สวนอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใยแก้วนำแสง 

ผลจากการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ร่วมกันคาดว่าจะช่วยหนุนความต้องการของตลาดโทรศัพท์ IP ของเวียดนามในอีกห้าปีข้างหน้าประโยชน์ของการนำบริการโทรศัพท์ IP มาใช้ รองรับการเติบโตของตลาดโทรศัพท์ IP ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานในองค์กรโดยมอบวิธีใหม่ในการโทรศัพท์ธุรกิจ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในองค์กร เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องแฟกซ์ เครื่องอ่านบัตรเครดิต สัญญาณเตือนภัย และระบบเดิม สามารถรวมเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP ได้อย่างง่ายดาย

การผสานรวมที่ง่ายดายและความคุ้มค่าของระบบโทรศัพท์ IP หนุนความต้องการของพวกเขาในองค์กร 

การตั้งค่าระบบโทรศัพท์ IP ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์ทางกายภาพ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอีกการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี IoT ช่วยเพิ่มความต้องการของตลาด

การเจาะอินเทอร์เน็ตสูงและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เร่งความต้องการสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ IoT ทั่วประเทศ อุปกรณ์ที่ใช้ IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพื่อแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในระบบโทรศัพท์ IP ทำให้สามารถรวบรวมและส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม องค์กรต่างๆ ต้องการนำโซลูชันอัจฉริยะมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ทำงาน และเพิ่มความโปร่งใสและการเข้าถึง พื้นที่ทำงานอัจฉริยะรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สำนักงานและให้การเข้าถึงข้อมูลแก่พนักงานทุกคน

เมื่อใช้ VoIP การประชุมในองค์กรสามารถบันทึกได้อย่างง่ายดายโดยเปิดใช้งานคุณสมบัติการระบุเสียงของสถานที่ทำงานอัจฉริยะ ดังนั้น การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีล่าสุดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยองค์กรต่างๆ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดโทรศัพท์ IP ของเวียดนาม

credit: twittericongallery.com
justshemaleblogs.com
HallowWebDesign.com
baseballontwitter.com
coachwebsitelogin.com
nemowebdesigns.com
twistedpixelstudio.com
WittenburgBlog.com
presidiofirefighters.com
odessamerica.com